+389 2 3281 020 info@memo.mk

На 10 мај 2023 год. со работа ќе стартува македонската берза на електрична енергија

28.02.2023 | Новости

Македонската берза на електрична енергија  ќе биде имплементирана и водена од страна на Националниот оператор на пазар на електрична енергија -МЕМО ДООЕЛ-Сопје. На почетокот берзата на електрична енергија  ќе се одвива во границите на земјава се додека не реализира првиот маркет каплинг, односно првото спојување со некоја од соседните берзи.

На берзата ќе можат да тргуваат сите учесници на пазарот на големо на електрична енергија, кои се регистрирани во регистарот на учесници на пазарот на електрочна енергија, кој го води МЕМО ДООЕЛ-Скопје како оператор на пазарот.

Дополнителни информации за процесот на тргување и функционирање на берзата на електрична енергија, како и придобивките од имплементација на истата може да се добијат од Интервјуто со директорот на МЕМО ДООЕЛ- Скопје, Симон Шутиноски, линк: https://mia.mk/story/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83

НОВОСТИ

Pin It on Pinterest

Share This