ПАЗАР НА ЕЕ

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

Снабдувач / Трговец Процентуално учество Процентуално учество
ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје 0,1377 13,77
РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДОО Скопје 0,1420 14,20
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 0,1394 13,94
ЕДС АД Скопје 0,1383 13,83
ЕЛНОР ДОО увоз-извоз Скопје 0,1467 14,67
ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 0,1401 14,01
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Снабдувач во краен случај 0,1390 13,90
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје 0,1409 14,09
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје 0,1381 13,81
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС 0,1421 14,21
СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица 0,1445 14,45
МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје 0,1924 19,24
ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје 0,1782 17,82

Архива на процентуално учество

Pin It on Pinterest

Share This