ПАЗАР НА ЕЕ

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

Снабдувач / Трговец Процентуално учество Процентуално учество
ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје 0,1867 18,67
РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДОО Скопје 0,1885 18,85
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 0,1883 18,83
ЕДС АД Скопје 0,1878 18,78
ЕЛНОР ДОО увоз-извоз Скопје 0,1980 19,80
ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 0,1921 19,21
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Снабдувач во краен случај 0,1913 19,13
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје 0,1904 19,04
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС 0,1890 18,90
СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица 0,1899 18,99
МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје 0,1967 19,67
ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје 0,1905 19,05
АОТ ЕНЕРЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 0,1949 19,49
ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 0,1944 19,44

Архива на процентуално учество

Pin It on Pinterest

Share This