НОВОСТИ

НОВОСТИ

Национален оператор на пазар на електрична енергија

НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВЕНИ

Потпишан меморандум за спојување на пазарите ,,ден-однапред”

Операторот на електро-преносниот систем на Република Бугарија EAD (ESO), Операторот на електро-преносниот систем на...

Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС – МАКСТИЛ 01.12.2018-31.12.2018г

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-8614 од 16.11.2018г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс...

Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

Согласно член 30 став (1) и (2) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ АД МЕПСО известува дека на ден...

MEMO стана член на европската асоцијацијата на европски берзи на електрична енергија

Националниот оператор на пазар на електрична енергија (МЕМО) стана асоцијативен член на европската асоцијација...

НОВОСТИ

АРХИВА НА НОВОСТИ

Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

Согласно член 30 став (1) и (2) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ АД МЕПСО известува дека на ден 31.07.2019г Договорот за учество на пазар на електрична енергија истече за следните...

MEMO стана член на европската асоцијацијата на европски берзи на електрична енергија

Националниот оператор на пазар на електрична енергија (МЕМО) стана асоцијативен член на европската асоцијација „Јуропекс“ (Europex). МЕМО стана 29 член на асоцијацијата што ги интегрира интересите и...

Pin It on Pinterest

Share This