+389 2 3281 020 info@memo.mk

Учество на организираниот пазар на електрична енергија – пазар ден однапред

07.04.2023 | Известувања

Во продолжение може да ги симнете Правилата за работа на организираниот пазар на електрична енергија кои се одобрени од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

Дополнително на располагање ви стојат Договор за учество на организираниот пазар, Образецот на барањето за учество на организираниот пазар, како и ценовникот за учество на организираниот пазар на електрична енергија.

1_Општи правила за работа на организираниот пазар на електрична енергија_MK

2_Оперативни правила_MK

3_Правила за клиринг и финансиско порамнување_MK

4_Кодекс на однесување_MK

MEMO – Барање за регистрација на организираниот пазар на електрична енергија_МК

Договор за учество на организиран пазар – Директен учесник

Ценовник за учество на организираниот пазар на електрична енергија

ИЗВЕСТУВАЊА

ОДЛУКА за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и бришење на учесник на пазарот од РУП на ден 30.06.2024 година во 24:00 часот за БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО Скопје – снабдувач со електрична енергија

Врз основа на член 92 став 1 алинеја 2 од Закон за енергетика („Службен весник на Република...

ОДЛУКА за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и бришење на учесник на пазарот од РУП на ден 30.06.2024 година во 24:00 часот за ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци

Врз основа на член 92 став 1 алинеја 2 од Закон за енергетика („Службен весник на Република...

ОДЛУКА ЗА СУСПЕНЗИЈА НА УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО СКОПЈЕ – снабдувач со електрична енергија (на ден 29.12.2023г) за период од 01.01.2024-30.06.2024 година

Врз основа на Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен...

Pin It on Pinterest

Share This