ПАЗАР НА ЕЕ

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

Снабдувач / Трговец Процентуално учество Процентуално учество
ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје 0,0461 4,61
РЕЊУВАБАЛ ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ РЕС ДОО Скопје 0,0461 4,61
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 0,0462 4,62
ЕДС АД Скопје 0,0460 4,60
ЕЛНОР ДОО увоз-извоз Скопје 0,0479 4,79
ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 0,0587 5,87
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Снабдувач во краен случај 0,0460 4,60
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје 0,0470 4,70
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје 0,0464 4,64
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС 0,0464 4,64
СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица 0,0465 4,65
МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје 0,0480 4,80
ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје 0,0463 4,63
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Универзален снабдувач 0,0446 4,46
ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје 0,0466 4,66

Архива на процентуално учество

Pin It on Pinterest

Share This