ПАЗАР НА ЕЕ

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

ПАЗАР НА ЕЕ

Процентуално учество на енергија по снабдувач/трговец

Снабдувач / Трговец Процентуално учество Процентуално учество
ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје 0,2544 25,44
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД, подружница МК 0,2570 25,70
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 0,2562 25,62
ЕДС АД Скопје 0,2562 25,62
ЕЛНОР ДОО увоз-извоз Скопје 0,2584 25,84
ОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 0,2578 25,78
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Снабдувач во краен случај 0,2607 26,07
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје 0,2510 25,10
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје 0,2558 25,58
МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 0,2589 25,89
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС 0,2567 25,67
СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица 0,2591 25,91
МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје 0,2568 25,68
ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје 0,2534 25,34
ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 0,2556 25,56

Архива на процентуално учество

Pin It on Pinterest

Share This